Lakineuvonta

Lakineuvonta – juridiikan palvelut nyt helposti käytettävissä!

MARK:in jäsenenä saat laadukasta neuvontaa lakiasioissa helposti, tehokkaasti ja edullisesti. Palvelun tarjoaa MARK:in asiantunteva kumppani Properta Asianajotoimisto.

Lakineuvonnassa juristi tutkii käsillä olevan kysymyksen tehokkaasti antaen siihen joko välittömän vastauksen tai suosituksen jatkotoimenpiteille. Tyypillisiä juristin apua vaativia tilanteita ovat markkinoinnissa esimerkiksi:

  • Uudet markkinointitoimenpiteet, -kampanjat ja -kilpailut
  • Tietosuojaan liittyvät huomiot
  • Immateriaalioikeudet sekä brändin käyttö
  • Kuluttajakaupan valvontatoimenpiteet
  • Sopimuksiin liittyvät kysymykset

Lakineuvonta -jäsenpalvelun hinta on kiinteä 100 euroa (+alv) ja konsultointi sisältää neuvontaa yhteen (1) tuntiin saakka. Mikäli konsultaatiossa havaitaan tarvetta jatkotoimenpiteille, sovitaan tästä osapuolten välillä erikseen. MARK:in jäsenenä saat kuitenkin aina -15% alennuksen kumppanin palvelun normaalihinnoista. Ota yhteyttä!

Esimerkkejä

Asia 1:
Kysymys koskee markkinoinnin tunnistettavuutta koskevia merkintöjä. Mainostaja ei ole varma täyttyvätkö nämä suunnitellussa postauksessa/markkinointitoimenpiteessä. Lisäksi mainostaja ei ole varma, voiko markkinoinnissa viitata epäsuorasti kolmannen tahon järjestämään tapahtumaan.

Konsultaatio:
Kysymykseen on mahdollista antaa vastaus kiinteän ajan/hinnan puitteissa (1h). Juristi käy läpi esitetyn postauksen/markkinointitoimenpiteen ja Mainostaja saa vastauksen Lakineuvonnassa.

Asia 2:
Kysymys koskee markkinointikilpailua, jossa kerätään osallistujien tiedot ja heidän tuottamansa materiaali sekä hyödynnetään näitä jatkossa muun muassa markkinointiin. On epäselvää, voidaanko kilpailu toteuttaa halutulla tavalla ja voiko yhteystietoja sekä osallistujien aineistoa käyttää jatkossa suunnitellulla tavalla.

Konsultaatio:
Lakineuvonnassa annetaan vastaus, jonka mukaan suunniteltu toimenpide saattaa sisältää riskejä muun muassa henkilötietojen käsittelyn sekä osallistujien tuottaman materiaalin hyödyntämisen osalta. Kiinteän ajan/hinnan (1h) puitteissa on mahdollista antaa suositus toimenpiteistä, joita jatkossa olisi syytä harkita tai tehdä. Mikäli palvelussa lisäksi esimerkiksi huomataan, että henkilötietojen käsittelystä tulisi sopia kilpailun teknisesti toteuttavan yhteistyökumppanin kanssa, annetaan erikseen hinta-arvio sopimuksen laadinnasta. Lakineuvonnan käyttäjä päättää erikseen, haluaako se ryhtyä sopimuksen laadintaa koskeviin jatkotoimenpiteisiin.

* Kumppani tarkastaa neuvonnan yhteydessä yhteydenottajatahon, jäsenyyden, mahdolliset palvelun tarjoamisen esteellisyydet ja muut palvelun edellytykset asiakaskohtaisesti sekä Suomen asianajajaliiton sääntöjä noudattaen. Toimeksiantoehdot toimitetaan jäsenelle ennen Lakineuvonnan käytön vahvistamista. Palvelun toteutuminen edellyttää aina vahvistusta palveluntarjoajalta.

Lakineuvonnan laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen suoraan palvelua käyttäneelle jäsenelle. Muun kuin erikseen sovitun kiinteän erikoishinnan (per/max 1h) osalta toimeksiantoon sovelletaan Properta Asianajotoimiston yleisiä toimeksiantoehtoja ja hinnastoa. Erikoishinnan ylittävistä toimenpiteistä ja palvelun hinnoista sovitaan erikseen. Palvelun hintaan lisätään aina ALV. Kiinteä yhden tunnin erikoishinta koskee neuvontaa yhdessä ja samassa asiassa. Palvelun käyttö on rajattu saman tahon osalta viiteen (5) erikoisveloituksella laskutettavaan tuntiin (per eri asia) kalenterivuodessa, ellei muuta erikseen sovita osapuolten välillä.

Tilaa palvelu lähettämällä lomake Lakineuvontaan: