Lakineuvonta

Markkinointijuristi käytössäsi

MARKin jäsenenä saat laadukasta neuvontaa lakiasioissa helposti, tehokkaasti ja edullisesti. Palvelun tarjoaa asiantunteva kumppanimme Properta Asianajotoimisto.

Markkinointijuridiikkaan erikoistunut asiantuntija tutkii kysymyksesi tehokkaasti antaen siihen joko välittömän vastauksen tai suosituksen jatkotoimenpiteille.

Tyypillisiä juristin apua vaativia tilanteita ovat esimerkiksi:

· Tekoälyn hyödyntäminen markkinoinnissa
· Viher- ja vastuullisuusväittämät
· Uudet markkinointitoimenpiteet, -kampanjat ja -kilpailut
· Toisen maineen hyödyntäminen
· Tietosuoja ja markkinointiluvat
· Immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeuskysymykset sekä brändielementtien käyttö
· Kuluttajakaupan valvontatoimenpiteet
· Sopimuksiin liittyvät kysymykset

Etuhinta jäsenille 1 h 100 € + alv, sisältää neuvontaa yhteen (1) tuntiin saakka.

Mikäli havaitaan tarvetta jatkotoimenpiteille, sovitaan tästä osapuolten välillä erikseen. MARKin jäsenenä saat aina -15 % alennuksen palvelun normaalihinnoista.

Tilaa palvelu lähettämällä lomake Lakineuvontaan:

  Esimerkkejä

  Asia 1: Kysymys koskee tekoälyn tuottaman kuvan hyödyntämistä markkinoinnissa. Kysyjä käyttää tähän tiettyä palvelua ja on syöttänyt palveluun määrittelemänsä avainsanat sisällön generoimiseksi, jotka sisältävät muun muassa viittauksia tunnettuun artistiin. On epäselvää, millaisia riskejä tekoälyn tuottaman kuvan käyttöön markkinoinnissa liittyy.

  Konsultaatio: Kysymykseen on mahdollista antaa vastaus etuhinnan puitteissa (1 h, 100 € + alv). Juristi käy läpi esitetyn postauksen / markkinointitoimenpiteen ja mainostaja saa vastauksen lakineuvonnassa.

  Asia 2: Kysymys koskee markkinointikilpailua, jossa kerätään osallistujien tiedot ja heidän tuottamansa materiaali sekä hyödynnetään näitä jatkossa muun muassa markkinointiin. On epäselvää, voidaanko kilpailu toteuttaa halutulla tavalla ja voiko yhteystietoja sekä osallistujien aineistoa käyttää jatkossa suunnitellulla tavalla.

  Konsultaatio: Lakineuvonnassa annetaan vastaus, jonka mukaan suunniteltu toimenpide saattaa sisältää riskejä muun muassa henkilötietojen käsittelyn sekä osallistujien tuottaman materiaalin hyödyntämisen osalta. Etuhinnan puitteissa (1 h, 100 € + alv) puitteissa on mahdollista antaa suositus toimenpiteistä, joita jatkossa olisi syytä harkita tai tehdä. Mikäli palvelussa lisäksi huomataan, että henkilötietojen käsittelystä tulisi sopia kilpailun teknisesti toteuttavan yhteistyökumppanin kanssa, annetaan erikseen hinta-arvio sopimuksen laadinnasta. Lakineuvonnan käyttäjä päättää erikseen, haluaako se ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

  Palvelun ehdot

  Properta tarkastaa neuvonnan yhteydessä yhteydenottajatahon, jäsenyyden, mahdolliset palvelun tarjoamisen esteellisyydet ja muut palvelun edellytykset asiakaskohtaisesti sekä Suomen asianajajaliiton sääntöjä noudattaen. Toimeksiantoehdot toimitetaan jäsenelle ennen lakineuvonnan käytön vahvistamista. Palvelun toteutuminen edellyttää aina vahvistusta palveluntarjoajalta.

  Lakineuvonnan laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen suoraan palvelua käyttäneelle jäsenelle. Muun kuin erikseen sovitun etuhinnan (1 h, 100 € + alv) osalta toimeksiantoon sovelletaan Properta Asianajotoimiston yleisiä toimeksiantoehtoja ja hinnastoa.

  Etuhinnan ylittävistä toimenpiteistä ja palvelun hinnoista sovitaan erikseen. Palvelun hintaan lisätään aina alv. Kiinteä yhden tunnin etuhinta koskee neuvontaa yhdessä ja samassa asiassa. Palvelun käyttö on rajattu saman tahon osalta viiteen (5) erikoisveloituksella laskutettavaan tuntiin (per eri asia) kalenterivuodessa, ellei muuta erikseen sovita osapuolten välillä.