KUTSU MARK Suomen Markkinointiliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Liiton sääntömääräinen kevätkokous tulee sääntöjen 9§:n mukaan järjestää huhtikuun loppuun mennessä.

Kokous järjestetään torstaina 22.4.2021 klo 17 alkaen
etäkokouksena ZOOM-palvelussa sekä MARK toimistolla osoitteessa Vapaalantie 8, Vantaa

Perusteena kokouksen poikkeuksellisille kokousjärjestelyille on laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Poikkeuslaki on voimassa 30.6.2021 asti.

Edellä mainittu laki antaa mahdollisuuden yhdistyksen hallitukselle päättää, että kokoukseen voi osallistua etämenetelmällä. MARKin hallitus on päättänyt jäsenistön terveyden ja jäsendemokratian turvaamiseksi, että kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, jota varten tarvittava linkki toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla hyvissä ajoin ennen kokousta.

MARKin hallitus toivoo mahdollisimman monen käyttävän hyväkseen mahdollisuutta osallistua kokoukseen etäyhteydellä, jolloin voimme varmistaa turvavälien pitämisen kokouspaikalla. MARKin hallitus kuitenkin korostaa, että jokaisella jäsenellä on oikeus tulla kokouspaikalle.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä lisäksi päätetään sijoituspolitiikan periaatteista.
Kokousaineisto löytyy alla olevista liitteistä. Nordean edustaja tulee esittelemään hallituksen esityksen sijoituspolitiikaksi ja vastaa mielellään hallituksen kanssa kysymyksiin.

Toivomme ilmoittautumista kokoukseen viimeistään 20.4.2021
Kokouksen sujuvoittamiseksi ja etäosallistujien osallistumisen helpottamiseksi toivomme mahdollisia kysymyksiä ja kommentteja esityslistan asioihin jo ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen kokousta sähköpostilla toimisto@markkinointiliitto.fi.

Ystävällisin terveisin,
MARK Suomen Markkinointiliiton hallitus

Kokoukseen osallistujia pyydetään huomioimaan, että
* linkki etäkokoukseen lähetetään osallistujille 21.4. sähköpostilla.
* MARK jäsenyys tarkistetaan kaikilta osallistujilta ennen kokouksen alkamista.
* mikäli jäsen osallistuu kokoukseen etänä ja hänellä on valtakirja toiselta jäseneltä (yksi valtakirja/jäsen), toivomme, että valtakirja lähetettäisiin sähköpostilla ennen kokouksen alkamista osoitteeseen toimisto@markkinointiliitto.fi

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi
045 110 8811.