Peili-käyttäytymisprofiili on henkilön omaan ja muiden ihmisten antamaan arvioon perustuva valmennustyökalu, jossa ensisijaisena tarkastelun kohteena on ihmisen ulkoinen käyttäytyminen eli kanssaihmisille välittyvä luontainen toimintapa. Sitä kutsutaan Peilin viitekehyksessä termillä käyttäytymistyyli.

Ulkoinen käyttäytyminen on vain pieni osa jokaisen ainutkertaisen ihmisen laajaa kokonaisuutta. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kannalta ulkoinen käyttäytyminen on kuitenkin merkittävä ja keskeinen tekijä. Ymmärtämällä paremmin oman toimintatapamme vaikutuksia eri tyyppisiin ihmisiin ja muiden ihmisten tapoja olla vuorovaikutuksessa, avaamme aivan uusia ikkunoita ja ovia yhteistyön maailmaan – oli kyse sitten esimiestyöstä, tiimityöstä, asiakaspalvelusta, myynnistä tai muusta yhteistyökuviosta.

Käyttäytymistyylit ovat yleistyksiä. Pääkäyttäytymistyylejä on neljä, ja ne jakaantuvat yhteensä 21 tarkempaan käyttäytymistyylikuvaukseen. Kaikki käyttäytymistyylit ovat tasa-arvoisia, mutta niiden vahvuudet ovat erilaisia. Tilanteiden vaatiessa me mukautamme omaa käyttäytymistämme ja toimintaamme eli liikumme ”kotipaikaltamme” muiden käyttäytymistyylien alueelle.

Käyttäytymistyyli ei kuvaa koko ihmistä vaan sekä hänen omaa että työkavereiden kokemusta hänelle tyypillisimmästä tavasta toimia arjen tilanteissa. Mukana on siis sekä itsearvio että vähintään viiden muun henkilön antama arvio. Näistä näkökulmista ei voida sanoa, että kumpikaan olisi sinällään ”oikea” tai ”väärä”. Itsetuntemuksen sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämisen kannalta itsearvio ja muiden arvio sen sijaan antavat arvokasta ja usein henkilölle itselleen osittain uutta tietoa. Muiden antama palaute onkin olennaisin mittari vuorovaikutusta ja yhteistyötä koskevien kehittymistavoitteiden asettamisessa.

Käyttäytymistyylien tunnistaminen auttaa pääsemään samalle kartalle erityyppisten ihmisten kanssa. Pärjäät silloin paremmin myös sinulle haasteellisten henkilöiden ja asioiden kanssa. Sujuva yhteistyö ruokkii tavoitteiden ja tulosten saavuttamista, uusien ideoiden syntymistä ja luovuutta. Hyvä vuorovaikutus on myös iso osa viihtyisää ja mielekästä työilmapiiriä.

Peili-käyttäytymisprofiili ei selitä koko maailmaa tai koko ihmistä, vaan on suuntaa antava kompassi vuorovaikutuksen maailmaan. Kaikissa ihmisissä kun on kaikkien käyttäytymistyylien ominaisuuksia, mutta jokin niistä on meille helpompi, luontaisempi ja tyypillisempi tapa toimia. Siitä huolimatta pystymme mukauttamaan käyttäytymistämme erilaisissa tilanteissa. Peilin avulla osaamme halutessamme tehdä sen entistä tietoisemmin ja eri tyyppisiä ihmisiä arvostaen.

Erja Hipari-Rantala
LCA Coach, Peili-valmentaja, Työyhteisösovittelija (2020)

MARK valmennus 31.8.2020: Peili-käyttäytymisprofiili