#mirasparraa työyhteisöjä parempaan yhteistyöhön, mentoroi ja tukee sinua menestymään sekä kouluttaa coaching-taitoja

Maaliskuun valmentaja on Coaching LABin työyhteisövalmentaja Mira Silvonen, joka sparraa tiimejä ja yksiöitä konkreettisin työkaluin parempaan itsetuntemukseen, muiden ymmärtämiseen, ratkaisukeskeisyyteen ja vastuun ottamiseen, yhdessä tekemiseen ja yhdessä johtamiseen sekä parempaan vuorovaikutukseen.

Mira oivalluttaa, miten tärkeää organisaation menestymisen kannalta on, että yksilö tulee kuulluksi ja nähdyksi. Mira tietää, mistä puhuu. Onhan hän omien sanojensa mukaan itse ollut se huonoin esimies ja vaativin alainen, toki myös työnantajiensa ”tuloskone”.
Mira on toiminut pitkään markkinoinnin ja myynnin esimiestehtävissä ja maajohtajana niin kansainvälisessä pörssiyrityksessä kuin ruotsalaisessa perheyrityksissä. Miralla on vahvan markkinointiosaamisen lisäksi kokemusta myös erilaisista työelämän kriisitilanteiden johtamisesta.

Työyhteisövalmentajaroolin lisäksi Mira kouluttaa työelämässä kipeästi tarvittavia coaching-taitoja Life Coach Academyssä tuleville ammatticoacheille. Miralla on myös yksittäisiä henkilöitä uravalmennuksessa.

Miran työyhteisövalmennukset onnistuvat, koska hän tekee pohjatyön kunnolla, tuottaa aina lisäarvoa asiakkaalle eikä jätä johtajaa yksin. #mirasparraa mm. seuraavilla toimialoilla: koulutus, sote ja hoiva-ala, julkiset palvelut, panimoala, tietoliikenne, kuljetusala, Contact Center, markkinoinnin ja myynnin asiantuntijat, rakennusteollisuus ja konsultointi.

Haasteita, joissa Mira voi auttaa:

 • Itsensä johtamisen puutteelliset taidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Työilmapiirin haasteet
 • Työtehtävien organisointi
 • Ajanhallinta
 • Work-Life-Balance
 • Väsymys
 • Työhyvinvoinnin puute
 • Työyhteisötaitojen puute
 • Johtamisongelmat
 • Epäselvät pelisäännöt
 • Viestintäongelmat
 • Muutosprosessit
 • Epäonnistunut tiimiroolitus

”Rohkeus kohdata meidät ja tasapuolinen ihmisten ohjaaminen. Iloinen ja innostava, tarinallisuus iskee. Käytännön työkalujen saanti: ei vain puitu fiiliksiä ja tuntemuksia. Haastaminen. Henkilökohtainen kokemus ja virheiden tunnustaminen.” Osallistujien kommentteja Miran valmennuksista.  

Yhteystiedot:
mira.silvonen@coachinglab.fi
+358405001072
LI: https://www.linkedin.com/in/mirasilvonen/
www.coachinglab.fi
www.lifecoachacademy.fi

MARK valmennus 25.8.2020: Mitä tehdä, kun yhteistyö ei työpaikalla suju?