Pidin helmikuun alussa MARKin jäsenille Suunta eteenpäin -valmennuksen. Valmennuksessa kävimme läpi asioita, jotka antavat tukea omaan elämänhallintaan, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja samalla vahvistavat työelämätaitoja.

Valmennuksessa ajatuksia ja keskustelua herättivät erityisesti seuraavat aiheet; hyvien ihmissuhteiden merkitys, myönteisten asioiden ilmaiseminen ja itsensä arvostamisen taito.  Helmikuun Ystävänpäivä-teeman mukaan haluan kiteyttää tähän blogiin vielä ajatuksiani näistä tärkeistä aiheista. Toivon, että saat niistä oivalluksia oman hyvinvointisi lisäämiseen.

Hyvät ihmissuhteet ovat olennaisin osa hyvinvointiamme. Lämpimien ihmissuhteiden merkitys on tärkeää niin meidän fyysiselle kuin psyykkisellekin hyvinvoinnille.
Kannattaa käyttää aikaa ja energiaa läheisiin ihmissuhteisiin ja panostaa niihin. Nämä kohtaamiset lisäävät yhteenkuuluvuudesta tunnetta ja koemme, että meistä välitetään. Toisista välittäminen ja yhteiset hetket antavat voimaa. Ystävälliset teot saavat toiset muistamaan sinut ja auttaminen ja huolenpidon kautta koet merkityksellisyyden tunnetta.

Jokainen voi itse valita millaisen elämän asenteen omaksuu, myönteisen vai kielteisen.
Omia ajatuksiaan voi oppia ohjaamaan siten, että kiinnittää huomionsa mieluummin myönteiseen kuin kielteiseen. Koska asioihin on aina eri näkökulmia, on hyvä tuoda myönteiset tunteet esille. Voit antaa pienistäkin asioista joko itsellesi tai toiselle kannustavan ja rohkaisevan palautteen. Tämä piristää arkea ja tuo siihen iloa. Innostu toisten onnistumisista ja tunne myötäiloa.

On inhimillistä, että joskus olo on negatiivinen ja surkea ja tulee helposti suunnattua arkipäivässä katse virheisiin ja puutteisiin. Epätäydellisyyttä löytyy helposti muista, olosuhteista ja itsestäkin. Ajattelemme myös, että, toisten, ympäristön ja meidän itsemmekin tulisi muuttua, jotta elämä voisi tuntua hyvältä.

Voit tässä tilanteessa auttaa itseäsi muistuttamalla, että kielteisen ajatuksen voi itse katkaista. Ryhdy tietoisesti etsimään asioiden hyviä puolia. On aika huomata, mitä hyviä asioita itsessämme ja ympäristössämme on kaikesta huolimatta.

Itsemyötätunto suojaa meitä
Itsemyötätunto auttaa meitä ikävissä kokemuksissa. Kun tunnustamme itselle, että nyt on vaikeaa, voimme aina kysyä itseltäsi, mitä tarvitset juuri nyt? Asiantuntemus on sisällä, meissä itsessämme.

Itsemyötätunto ei koskaan arvioi, millaisia me olemme, vaan on aina huolehtivaa ja suopeaa. Itsemyötätunto kehottaa meitä olemaan ihmisiä inhimillisissä mitoissa, ilman arvostelua, iloitsemaan onnistumisista ja ottamaan vastaan epäonnistumiset luonnollisina, elämään kuuluvina asioina.

 Olet hyvä juuri sellaisena kuin olet
Muistathan aina tunnistaa omat tarpeesi ja kulje kohti sinunlaistasi elämää. Huomioi etenkin tarpeestasi tulla nähdyksi, ymmärretyksi ja kunnioitetuksi.

Riittävän hyvä riittää.  Kun et ole tyytyväinen johonkin asiaan, voit kysyä silloin, että oletko hoitanut sen kuitenkin riittävän hyvin? Kaiken aikaa ei tarvitse olla täydellinen. Ole armollinen itsellesi ja hyväksy keskeneräisyys.

Tämä elämä sisältää tärkeän rakkauden sinua itseäsi kohtaan. Se on ymmärrystä siitä, että olet hyvä juuri sellaisena kuin olet. Huolehdi itsestäsi, jotta voit rakastaa ja vaalia viisauttasi sekä kokemuksiasi omassa elämässäsi.

Autan sinua mielelläni, ota yhteyttä:
Maarit Halmela
Ratkaisukeskeinen valmentaja
maarit.halmela@goalgo.fi
050 435 2381

Blogin alkuperäinen julkaisu GoalGo:n sivuilla