H2H – Ihminen on media

Vastapainona teknologiselle vallankumoukselle, uudelle vuosikymmenelle siirryttäessä inhimillisyyden merkitys korostuu. Tänä päivänä ihminen voi olla media, ja suosituimpien somevaikuttajien seuraajamäärät vetävät vertoja jo perinteisten medioiden lukijamäärille. Somekanavat tarjoavat alustan tavoittaa koko maailma ja kenestä tahansa voi tulla seuraava Greta Thunberg.

WIN-WIN-WIN

Inhimillinen markkinointi kunnioittaa ja palvelee kaikkia osapuolia. Onnistunut vaikuttajayhteistyö tehdään vaikuttajan ehdoilla ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteita palvellen niin, että se tuottaa aitoa lisäarvoa myös yleisölle.

Sekä vaikuttajalla että mainostajalla on merkittävä vastuu sisällön luotettavuudesta, yhteistyön reiluudesta ja kaupallisuuden esille tuomisesta, sillä somevaikuttajilla on entistä enemmän vaikutusvaltaa yleisöjen asenteisiin, käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin.

Erityisesti nuoret kokevat, että vaikuttajien sisältö vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä paitsi arjen valinnoissa myös esimerkiksi ilmastonmuutokseen, opiskeluun ja ammatinvalintaan sekä vaaleihin liittyvissä kysymyksissä.

Vaikuttajayhteistöiden monikanavaisuus

Vaikuttajayhteistyön kokonaisvaltainen hyödyntäminen on tullut jäädäkseen, ja yhteistyötä hyödynnetään entistä monipuolisemmin yritysten markkinointiviestinnän suunnittelussa.

Vaikuttajien omien kanavien lisäksi kannattaa huomioida myös yrityksen omat kanavat sekä maksetun ja ansaitun median mahdollisuudet. Maksimaalinen hyöty vaikuttajayhteistyöstä saadaan sisältöjen monikanavaisella mainonnalla, jolloin tavoitetaan ja sitoutetaan myös uusia yleisöjä.

Vaikuttajavetoinen palvelumuotoilu

Vaikuttajamarkkinointi kehittyy ja monimuotoistuu jatkuvasti. Yksi uusimmista yhteistyön muodoista on vaikuttajavetoinen palvelumuotoilu, jossa yhdessä vaikuttajan ja tämän seuraajien kanssa haetaan uutta suuntaa tai vahvistusta tuote- tai palvelukehitykseen. Vaikuttajan kanavien kautta pystytään luomaan aito ja avoin keskusteluyhteys brändin ja halutun yleisön välille. Yhteys mahdollistaa datan, mielipiteiden ja ideoiden keräämisen nykyisiltä tai potentiaalisilta asiakkailta nopeasti ja ketterästi.

Fokus tavoitteissa

Liiketoiminnan tavoitteet luovat pohjan strategisen vaikuttajayhteistyön suunnittelulle ja sitä kautta myös mittareiden asettamiselle. Sen sijaan, että tuijotettaisiin vain yksittäisten vaikuttajien seuraajamääriä tai tavoittavuutta, huomiota tulisi kiinnittää nimenomaan kokonaistavoitteen kannalta relevanttiin metriikkaan.

Uusia kanavia ja kerronnan muotoja

Vuosi 2019 oli Suomessa podcastien läpimurtovuosi. Tänä vuonna myös e-sport kanavat lyövät läpi toden teolla, ja aiemmin vaikeasti tavoitettavissa ollut nuorten miesten kohderyhmä saadaan tavoitettua uudenlaisen vaikuttajayhteistyön kautta. Nyt jo neljäsosa alle 30-vuotiaista suomalaisista seuraa suoratoistopalvelu Twitchiä ja osuuden odotetaan nousevan entisestään.

Myös B2B markkinoinnissa ollaan nähty hyviä esimerkkejä onnistuneista yhteistöistä, niin LinkedIn-sisältöjen, podcastien kuin erilaisten videosisältöjen muodossa.

Sosiaalinen media kehittyy ja muokkautuu jatkuvasti. Uusia somekanavia nousee vanhojen rinnalle, ja eri alustojen rajapinnat hälvenevät. Nuoret somettajat eivät ole kiintyneitä kanaviin, vaan ihmisiin kanavien takana sekä mahdollisuuteen olla osa yhteisöä. Ainoa tapa pysyä vaikuttajamarkkinoinnin aallonharjalla on olla aktiivinen!

Inhimilliset kohtaamiset ratkaisevat

Futuristi Perttu Pölösen sanoin, elämme teknologisen vallankumouksen jälkeistä inhimillisen vallankumouksen aikaa, jolloin henkilökohtaisten suhteiden ja kohtaamisten merkitys korostuu. Yritysten kannattaakin olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa myös suoraan vaikuttajien kanssa.

Vaikuttajan valitsemiseen tulisi asennoitua kuin rekrytointiin, sillä valittu lähettiläs edustaa yritystä parhaimmillaan miljoonayleisölle. Vaikuttajamarkkinointi on inhimillistä markkinointia, tarinoita ihmiseltä ihmiselle. Siksi myös yrityksen kannattaa pyrkiä mahdollisimman inhimilliseen ja läheiseen kommunikaatioon vaikuttajien kanssa.

Somevaikuttajien yhteiskunnallinen rooli korostuu

Sosiaalisessa mediassa tieto leviää nopeammin kuin koskaan riippumatta siitä, onko se totta vai ei. Siksi erityisesti somevaikuttajilla on tärkeä rooli luotettavan tiedon jakajana. Tämän vuoksi PING Helsinki on työstänyt Mediapoolin tilaamana Luotettavan somevaikuttajan käsikirjan sekä Feikkiä vai faktaa? -podcast-sarjan, joiden tarkoituksena on auttaa ja tukea kaikkia sisällöntuottajia todenmukaisen ja faktoihin perustuvan sisällön tuottamisessa.

Pitkät ja monipuoliset yhteistyöt tuottavat tuloksia

Vaikuttajayhteistyöt ovat entistä pitkäjänteisempiä ja monipuolisempia. Yksittäisten kaupallisten sisältöjen sijaan vaikuttajia nähdään yhä enemmän yritysten brändilähettiläinä ja mainoskasvoina. Hyviä esimerkkejä vuoden mittaisista vaikuttajayhteistöistä ovat esimerkiksi #YearInClarion sekä #VaihtovuosiSodankylässä.

Vaikuttajakenttä monimuotoistuu koko ajan ja perinteisten somevaikuttajien rinnalla yhteistöitä tehdään myös esimerkiksi artistien ja urheilijoiden kanssa. Teknologian kehityksen myötä somessa voi nähdä jo myös täysin virtuaalisia vaikuttajia, joista ehkä suosituin on 1,8 miljoonaa Instagram-seuraajaa kerännyt @lilmiquela.

PING Academyn valmennukset MARKin jäsenille etuhintaan

PING Academy tarjoaa markkinointi- ja viestintäalan toimijoille mahdollisuuden kasvattaa omaa tietotaitoa vaikuttajamarkkinoinnin ja -yhteistyön parissa maan johtavien asiantuntijoiden opastuksella.

Neljän valmennuskerran sarjan jälkeen sinulla on kattava kokonaiskuva vaikuttajamarkkinoinnin mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä ja tuloksellinen prosessi vaikuttajayhteistöiden läpivientiin. PING Academyn kouluttajina toimivat PING Helsingin asiantuntijat Varpu Pöyry (Head of Strategy) ja Inna-Pirjetta Lahti (CEO), joilla on vaikuttajamarkkinoinnin laaja ymmärrys sekä vankkaa kokemusta sen käytännön toteutuksesta – niin yritysten kuin vaikuttajienkin näkökulmasta. Painotamme aina käytännön läheistä otetta ja sitä, että valmennuksen oppeja voi soveltaa omaan työhön niin B2C- kuin B2B-puolellakin.

Kevään teemat ovat:
• 12.2. Vaikuttajamarkkinoinnin ajankohtaiset trendit
• 11.3. Vaikuttajamarkkinoinnin strateginen suunnittelu
• 2.4. Oikeiden vaikuttajien & mittariston valinta analytiikkaa hyödyntäen
• 29.4. Vaikuttajasisältöjen tehokas hyödyntäminen

PING Academyn valmennukset MARKin jäsenille alennettuun hintaan:
– yksittäinen valmennus 295 € (norm. 330 €)
– kaikki neljä kertaa 990 € (norm. 1100 €)
Ilmoittaudu tästä ja käytä koodia: PINGFriends2020