KUTSU MARK Suomen Markkinointiliiton sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Liiton sääntömääräinen kevätkokous tulisi sääntöjen 9§:n mukaan järjestää huhtikuun loppuun mennessä. Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi huhtikuulta myöhempään ajankohtaan siirretty kevätkokous järjestetään tiistaina 22.9.2020 klo 17.00 alkaen.

Kokous järjestetään etäkokouksena ZOOM-palvelussa sekä MARKin toimistolla osoitteessa Fabianinkatu 4 B 10, Helsinki.

Perusteena kokouksen siirtämiselle ja poikkeuksellisille kokousjärjestelyille on laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Edellä mainittu laki antaa mahdollisuuden yhdistyksen hallitukselle päättää, että kokoukseen voi osallistua etämenetelmällä. MARKin hallitus on päättänyt jäsenistön terveyden ja jäsendemokratian turvaamiseksi, että kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, jota varten tarvittava linkki toimitetaan jäsenille sähköpostilla hyvissä ajoin ennen kokousta.

MARKin hallitus toivoo mahdollisimman monen käyttävän hyväkseen mahdollisuutta osallistua kokoukseen etäyhteydellä, jolloin voimme varmistaa turvavälien pitämisen kokouspaikalla. MARKin hallitus kuitenkin korostaa, että jokaisella jäsenellä on oikeus tulla kokouspaikalle.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus on toimittanut kaikille jäsenille kokouksessa käsiteltävän toimintakertomusluonnoksen huhtikuussa 2020. Kokouksen esityslista ja toimintakertomusluonnos vuodelta 2019 löytyvät alla olevista liitteistä.

Kokoustarjoilujen ja turvallisen kokousympäristön varmistamiseksi toivomme ilmoittautumista kokoukseen viimeistään 18.9.2020!

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin, sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi / 045 110 8811.

Ystävällisin terveisin,
MARK Suomen Markkinointiliiton hallitus

Kokoukseen osallistujia pyydetään huomioimaan, että MARK jäsenyys tarkistetaan kaikilta osallistujilta ennen kokouksen alkamista.
Mikäli jäsen osallistuu kokoukseen etänä ja hänellä on valtakirja toiselta jäseneltä (yksi valtakirja/jäsen), toivomme, että valtakirja lähetettäisiin sähköpostilla ennen kokouksen alkamista osoitteeseen toimisto@markkinointiliitto.fi

MARKkevät2020esityslista

MARKtk2019_042020