MARK Suomen Markkinointiliiton syyskokous järjestetään etäkokouksena ZOOM-palvelussa sekä MARKin toimistolla

MARKin hallitus on päättänyt* jäsenistön terveyden ja jäsendemokratian turvaamiseksi, että kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. MARKin hallitus toivoo mahdollisimman monen käyttävän hyväkseen mahdollisuutta osallistua kokoukseen etäyhteydellä, jolloin voimme varmistaa turvavälien pitämisen kokouspaikalla. MARKin hallitus kuitenkin korostaa, että jokaisella jäsenellä on oikeus tulla kokouspaikalle. Etäosallistumiseen tarvittava linkki toimitetaan ilmoittautuneille jäsenille sähköpostilla hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat
Näitä ovat sääntömääräisen kokouksen lisäksi hallituksen esitys toimitilan myymiseksi sekä sääntömuutos, jolla liiton sääntöihin lisätään etäosallistumisen mahdollistamat lauseet.
* kokouksen esityslista -> MARK-sk24112020_ESITYSLISTA
* kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvät materiaalit -> MARK-sk24112020_ENNAKKOMATERIAALI

Toiminnanjohtaja Sanna Laakkio vastaa mielellään mahdollisiin kysymyksiin, sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi / 045 110 8811.

Kokouksen sujuvoittamiseksi kaikkia osallistujia pyydetään tulemaan paikalle hyvissä ajoin.

Tervetuloa!
MARK Suomen Markkinointiliiton hallitus

Jäsenyyden todentaminen
Kokoukseen osallistujia pyydetään huomioimaan, että MARK jäsenyys tarkistetaan kaikilta osallistujilta ennen kokouksen alkamista.
Valtakirja
Kokoukseen osallistuvalla jäsenellä voi olla yhdeltä jäseneltä valtakirja. Mikäli valtakirjan omaava jäsen osallistuu kokoukseen etänä, toivomme, että valtakirja lähetettäisiin sähköpostilla hyvissä ajoin (mielellään 24.11. klo 12 mennessä) ennen kokouksen alkamista osoitteeseen toimisto@markkinointiliitto.fi
* Päätös etäkokousmahdollisuudesta
Perusteena poikkeuksellisille kokousjärjestelyille on laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Edellä mainittu laki antaa mahdollisuuden yhdistyksen hallitukselle päättää, että kokoukseen voi osallistua etämenetelmällä.

Aika
Tiistaina 24.11.2020 klo 17.00 alkaen

Ilmoittautuminen
Kokoustarjoilujen ja turvallisen kokousympäristön varmistamiseksi toivotaan ilmoittautumista kokoukseen viimeistään 19.11. mennessä.

Paikka
MARK toimisto, Fabianinkatu 4 B, Helsinki tai ZOOM-palvelu