Ihmisten erilaisuus ja onnistuneen vuorovaikutuksen avaimet

Peili-käyttäytymisprofiili on henkilön omaan ja muiden ihmisten antamaan arvioon perustuva valmennustyökalu, jossa ensisijaisena tarkastelun kohteena on ihmisen ulkoinen käyttäytyminen eli kanssaihmisille välittyvä luontainen toimintatapa. Sitä kutsutaan Peilin viitekehyksessä termillä käyttäytymistyyli.

Ulkoinen käyttäytyminen on vain pieni osa jokaisen ainutkertaisen ihmisen laajaa kokonaisuutta. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kannalta ulkoinen käyttäytyminen on kuitenkin merkittävä ja keskeinen tekijä. Ymmärtämällä paremmin oman toimintatapamme vaikutuksia eri tyyppisiin ihmisiin ja muiden ihmisten tapoja olla vuorovaikutuksessa, avaamme aivan uusia ikkunoita ja ovia yhteistyön maailmaan – oli kyse sitten esimiestyöstä, tiimityöstä, asiakaspalvelusta, myynnistä tai muusta yhteistyökuviosta.

Peili-käyttäytymisprofiili ei selitä koko maailmaa tai koko ihmistä, vaan on suuntaa antava kompassi vuorovaikutuksen maailmaan. Kaikissa ihmisissä kun on kaikkien käyttäytymistyylien ominaisuuksia, mutta jokin niistä on meille helpompi, luontaisempi ja tyypillisempi tapa toimia.

MARK valmennuksessa käydään läpi eri käyttäytymistyylit, puhutaan erilaisuudesta ja erilaisuuden hyödyistä työyhteisöissä ja yhteistyössä. Lopuksi jokainen saa kirjallisen analyysin omasta käyttäytymistyylistään ja pohditaan yhdessä, miten voimme kehittää omaa käyttäytymistämme kohti parempaa yhteistyötä.

Sitova ilmoittautuminen MARK valmennukseen 17.9.2020 mennessä.
– Sen jälkeen ilmoittautujat saavat sähköpostiin ennakkoinfon.

Peili-ennakkotehtävä
– Kun saat Peili-ennakkotehtävän, itsearvio tulee tehdä mahdollisimman pian.
– Seuraavaksi valitset ohjeistuksen mukaan henkilöt, joilta pyydät vastausta käyttäytymistyyliäsi kartoittavaan kyselyyn. Yleensä palaute pyydetään työyhteisöstä vähintään viideltä (5) henkilöltä. On hyvä valita henkilöt, jotka ovat tehneet kanssasi säännöllistä yhteistyötä vähintään 3-6 kuukauden ajan.
Jos sinulla ei ole työyhteisöä, josta voit saada itsestäsi palautteet, voit pyytää palautteet myös ystäviltäsi – kunhan he ovat tunteneet sinut tarpeeksi kauan ja teillä on paljon face-to-face-tapaamisia.
– Aikaa tehtävän tekemiseen tarvitset n. 10 minuuttia.
– Voit tehdä tehtävän tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
– Itsearvio ja valitsemiesi henkilöiden arviot pitää olla palautettuna 30.9.2020 mennessä.
– Arvioinnit kirjautuvat nimettöminä. Yksittäiset arvioinnit eivät ole tunnistettavissa tuloksissa itsearviota lukuun ottamatta.

Valmentajana on Erja Hipari-Rantala, LCA Coach, Peili-valmentaja, Työyhteisösovittelija (2020).

Valmennus on ilmainen yhdelle MARKin jäsenelle/yritys.
– Mikäli samasta yrityksestä osallistuu useampia henkilöitä, on seuraavien osallistujien veloitus 120 €/hlö.
– Valmennukseen otetaan vain 10 osallistujaa.

Aika
Tiistaina 8.10.2020 klo 15.00-18.00

Paikka
Webinaari

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2020 mennessä.

Peruutus
Mikäli osallistuminen peruutetaan 1.10. tai sen jälkeen, peritään peruutusmaksuna 60 €. Peruutukset pyydetään tekemään osoitteeseen toimisto@markkinointiliitto.fi