Monialainen kyselytutkimus paljastaa, että suomalaisten luovuuden tiellä on itsevarmuuden puute ja haluttomuus ottaa riskejä

Luovuuden tutkimus- ja kehitystalo Yellow Method tutki yksilöiden luovuutta osana Markkinointiliiton johtamaa ”Luova työelämä 2030” -hanketta. Kyselytutkimuksen vastauksissa korostuivat erot toimialojen, ikäryhmien ja koulutusasteiden välillä: luova suorituskyky ei jakaudu tasaisesti suomalaisten kesken.

World Economic Forum on määritellyt luovuuden yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä työelämätaidoista. Viime keväästä asti tätä taitoa suomalaiseen työelämään on tuonut osana TYÖ2030-ohjelmaa toteutettava Luova työelämä 2030 -hanke.

– Luovuus on ymmärrettyä tärkeämpi kyvykkyys ja kilpailutekijä. Tarvitsemme luovaa ongelmanratkaisua ja uusia innovaatioita paitsi varmistaaksemme organisaatioiden kilpailukyvyn ja kasvun myös ratkaistaksemme globaaleja haasteita, muistuttaa Yellow Methodin tutkimusjohtaja Susanna Rahkamo.

Osana hanketta Yellow Method on toteuttanut kyselytutkimuksen, joka keskittyy yksilön luovuuden tunnistamiseen ja sitä tukevien voimavarojen lisäämiseen. Huhtikuussa avautuneen kyselyn tulokset julkistettiin 8.9.2022 Markkinointiliiton webinaarissa.

– Kyselyyn kertyneet yli 3 000 vastausta paljastavat, että suomalaista työelämää ja luovaa suorituskykyä vaivaa itsevarmuuden puute. Se estää meitä hyödyntämästä osaamistamme ja ottamasta harkittuja riskejä, kertoo Yellow Methodin toimitusjohtaja Pauliina Valpas.

Luovuus vaatii paitsi ajattelua myös toimintaa

Kyselyssä arvioitiin vastaajien luovaa suorituskykyä sekä siihen kohdistuvaa potentiaalia ja häiriötekijöitä. Vastausten mukaan parhaat lähtökohdat luovalle toiminnalle on koulutuksen sekä taiteen ja viihteen parissa ja kansainvälisissä tehtävissä toimivilla, sillä heillä luovuuden potentiaalinsa on suurin ja häiriötekijöitä on vähiten. Myös ikä ja koulutustaso korreloivat luovan identiteetin ja itsevarmuuden kanssa.

– Mitä korkeampi koulutus ja ikä, sitä enemmän yksilö kokee itsevarmuutta ja intoa uuden oppimiseen ja perehtymiseen. Suurimmat erot luovassa suorituskyvyssä nähdään kuitenkin toimialojen, ei toimenkuvien tai senioriteettien, välillä, Valpas kertoo.

Jos itsevarmuuden puute on luovuuden suurin häiriötekijä, on oivaltavuus eli kyky löytää vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja taas suomalaisvastaajilla selkeä voimavara. Häiriötekijöitä poistamalla olemmekin varsin hyvässä luovassa vireessä.

– Vastausten perusteella me suomalaiset nautimme ajattelusta, uuden luomisesta ja haasteiden ratkaisemisesta. Ne ovat kaikki tärkeitä kiinnostuksen kohteita ja kykyjä muuttuvassa maailmassa. Matalan itseluottamuksen vuoksi menemme kuitenkin helposti sääntöjen ja sosiaalisten normien taakse, mikä tekee työskentelystä turhankin suoraviivaista ja vie mahdollisuuden luovaan ongelmanratkaisuun, Rahkamo kertoo.

Organisaatiokulttuuri mahdollistaa tai tappaa luovuuden

Hankkeen ensimmäisen vaihe keskittyi yksilön luovuuteen ja sen kehittämiseen. Hanke saa jatkoa syksyllä 2022, kun noin kaksikymmentä suomalaisorganisaatiota lähtee kartoittamaan yhteisötason luovuutta yhdessä Yellow Methodin ja Markkinointiliiton kanssa.

– Ihminen on laumaeläin, joka tarvitsee ympärilleen muita ihmisiä. Organisaatio on nykypäivän lauma ja johtaja sen vartija, joka mahdollistaa vapauden toimia, tutkia ja kehittää. Organisaatio itsessään ei ole luova, mutta sen tehtävänä on mahdollistaa luovuus, Valpas kertoo.

Yhteenveto

Luova Työelämä 2030 -hankkeen osana toteutettu kysely kertoo suomalaisten luovasta suorituskyvystä. Sen mukaan luovan suorituskyvyn taso vaihtelee suuresti eri toimialojen, ikäryhmien ja koulutusasteiden välillä. Suomalaisten luovuutta uhkaa itsevarmuuden puute, kun taas suurin potentiaali on oivaltavuudessamme. Raportti perustuu 3 005 vastaukseen.

Katso webinaaritallenne: Voiko luovuutta mitata?

sekä webinaaritallenne: Kuinka teet luovuudesta organisaatiosi menestystekijän?

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Pauliina Valpas
toimitusjohtaja, Yellow Method
pauliina@yellowmethod.co

Susanna Rahkamo
tutkimusjohtaja, Yellow Method
susanna@yellowmethod.co

Sanna Laakkio
toiminnanjohtaja, MARK Suomen Markkinointiliitto ry
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi

Luovuus on yksi tulevaisuuden työelämän tärkeimmistä kyvykkyyksistä –
Tutustu ja testaa oma luova potentiaalisi täällä.