Ennakoivan markkinoinnin taustalla on paljon enemmän kuin data-analytiikkaa

Monelle brändille datan avulla ennakointi on arkipäivää esim. verkkokaupassa tai asiakkaan pitämisen työnkuluissa. Tiedäthän ne sinulle ennakoivasti karvanpoistoaineita tarjoavat shampoo-ostoskorit?

Sama voidaan tehdä toisin päin: markkinoinnille voidaan tarjota datan avulla tietoa siitä mitä asiakkaat todennäköisesti tekevät seuraavaksi. Markkinointi liimautuukin yhä vahvemmin teknologiaan ja ennakoivan analytiikan käyttökohteiden kirjo laajenee. Mutta se ei vielä tee markkinoinnista ennakoivaa.

Lisäksi monille btob-organisaatiolle ennakoiva liidien pisteytys tai prediktiiviset sisältöpolut verkossa ovat on vielä kaukaista tulevaisuutta.

Historiadata ei korvaa ihmisen osaamista

Ennakoivassa analytiikassa yrityksen datamassat (määrä on tärkeä tekijä) järjestetään sarjoiksi, joista voidaan erottaa trendejä vaikkapa asiakkaiden käyttäytymisessä. Tai ryhmitellä samalla tavalla toimivia asiakkaita mikroyleisöiksi.

Useammalla kuin monella organisaatiolla data on jäsentymätöntä kuraa.

Datamassan ei tarvitse olla täydellinen, mutta kyllä organisaatiolla täytyy olla sen laatuun sitoutunut ote. Tässä kohtaamme ensimmäisen ongelman: useammalla kuin monella organisaatiolla data on jäsentymätöntä kuraa.

Historiadata ei myöskään tunnista esimerkiksi organisaatiossa valmisteltavia muutoksia. Eikä se osaa ennakoida uusien ilmiöiden syntyä. Näihin tarvitaan ihmistä – tutkimista, kysymistä tai vaikkapa ammattilaisten kokoamia ilmiökarttoja. Toinen ongelma: ihmisten käyttäytymiseen ja kiinnostuksen kohteisiin liittyviä  ilmiöitä ei tunneta tai niihin on tartuttu pintapuolisesti.

Ennakointi on aito mahdollisuus alentaa kustannuksia

Ennakointi voisi olla avain markkinoinnin läpimurtoon, mutta ensin pitää hanskata monta perusasiaa. Tarvitaan tarkempia tavoitteita, parempaa kontekstia, parempia pelisääntöjä ja virtaavia prosesseja. Vasta niiden kautta voidaan hyödyntää oikeaa dataa ja oikeita ilmiöitä tekemisen öljynä.

Lisää aiheesta MARK webinaarissa:

”Ennakoiva B2B-markkinointi” to 2.9.2021 klo 10-11 

Kirjoittaja
Riina Jokinen, Suhdetoimisto Kram Oy

Riinan perustama Suhdetoimisto Kram Oy kehittää MarkOps-toimintamallia ja siihen liittyviä työkaluja btob-markkinoinnin johtamiseen. MarkOps ottaa vahvasti vaikutteita ITIListä, DevOpsista ja Data-analytiikan maailmoista, ketteriä menetelmiä unohtamatta.