Luovuus on hyvinvoivan ja tuottavan työelämän elinehto. Maksuttomalla Luovan työelämän työkalulla suomalaisorganisaatiot voivat kartoittaa ja kehittää luovaa kyvykkyyttään niin yksilö-, kuin tiimi- tai organisaatiotasolla. Samalla on mahdollisuus osallistua MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n ja TYÖ2030-ohjelman kilpailuun, jossa haussa on Suomen luovin tiimi.  

TYÖ2030-ohjelman mahdollistama Luova työelämä 2030 -hanke kehitti ja kartoitti suomalaisyksilöiden ja -organisaatioiden luovuutta vuonna 2022. Hankkeessa toteutettujen kyselytutkimusten myötä selvisi, että suomalaisten luovuus ei pääse työpaikoilla täyteen loistoonsa.

– Olemme uteliaita yksilöitä, mutta samalla arkoja toimimaan aktiivisena organisaation osana ja tuomaan riittävän rohkeasti esille omia näkemyksiämme ja kehitysideoitamme. Syy löytyy usein työpaikan kulttuurista ja rakenteista, joka ei mahdollista luovaa ajattelua ja toimintaa, kertoo hanketta koordinoiva Sanna Laakkio Markkinointiliitosta.

Luovuus on nostettu yhdeksi tulevaisuuden työelämän tärkeimmistä taidoista, sillä se on yhteydessä niin innovaatio- ja uudistumiskyvykkyyteen kuin ongelmanratkaisuun.

– Suomalaisilla työpaikoilla – toimialasta riippumatta – tulisikin lisätä luovaa suorituskykyä, Laakkio lisää.

Haussa Suomen luovin tiimi

Luovuuden arviointiin on tarjolla kaikille avoin työkalu, jossa luovuutta arvioidaan viiden tekijän – ilmapiirin, organisoitumisen tapojen, vuorovaikutuksen, luovan toteutuksen ja johtamisen – avulla.

Luovassa organisaatiokulttuurissa yksilöt, tiimit ja koko työyhteisö voi hyödyntää luovaa potentiaalia mahdollisimman hyvin. Yksilölle luova ajattelu ja toiminta luo muun muassa mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia.

– Tiimien luovuustesti ja siitä saatava luovuusindeksi sekä raportti auttavat ymmärtämään ja kehittämään luovuutta. Jokainen on omalla tavallaan luova. Kehittämällä organisaatioissa luovuutta tukevaa kulttuuria ja valjastamalla yksilöiden luovuuden tiimien käyttöön luomme yhteistä menestystä, kertoo TYÖ2030-ohjelmasta vastaava Sanna Kulmala Työterveyslaitokselta.

Luova työelämä 2030 -hankkeessa kehitetty Luovan työelämän työkalu auttaa tunnistamaan ja vahvistamaan luovan suorituskyvyn osa-alueita. Kaikille avoin ja maksuton työkalu sisältää testejä ja tehtäviä luovuuden lisäämiseksi.

Rekisteröi yritys ja kutsu mukaan halutut henkilöt ja pääsette heti kehittämään tiimisi tai koko organisaatiosi luovuutta. Samalla voit osallistua kilpailuun, jossa etsimme Suomen luovinta tiimiä.

Luovan työelämän työkalun kehittämiseen osallistuivat vuonna 2022 Yellow Methodin johdolla asiantuntijana Aalto yliopisto, sekä työelämää monialaisesti edustavat yritykset Duunitori, Telia, Abloy, Olympiakomitea, Arla, Hasan&Partners, Indieplace, Foibekartano, Esko Systems, Fujitsu, Kotipizza, Genelec ja Rabbit Films.

Tutustu Luova työelämä 2030 -hankkeeseen

Lisätiedot:
Sanna Laakkio
Luova työelämä 2030 -hankkeen johtaja
MARK Suomen Markkinointiliiton toiminnanjohtaja
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi

LUOVA TYÖELÄMÄ 2030 -hankkeen kumppanit:
Marketing Finland, Teknologiateollisuus – Technology Industries of Finland, HENRY ry, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry ja Tekniikan akateemiset TEK