Oletko kiinnostunut omasta luovuudestasi?

Luovuus on yksilön ominaisuus, joka luo hyvinvointia, merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä. Tunnistamalla omat luovat kyvykkyytemme voimme hyödyntää niitä niin työssämme kuin arjessamme.

Luovuus lähtee aina yksilöstä, mutta sen tuomat hyödyt ja taidot näkyvät myös yhteisöissä ja organisaatioissa, joissa toimimme. Vain suomalaisten luovaa suorituskykyä vahvistamalla voimme rakentaa yhdessä parempaa työelämää ja kestävämpää yhteiskuntaa!

Yksilön luovan suorituskyvyn viisi osa-aluetta

Tutustu omaan luovuuteesi ja mittaa luova suorituskykysi!

Ovatko vahvuutesi uteliaisuudessa vai itsevarmuudessa? Osana Luova työelämä 2030 -hanketta toteuttamamme työkalu auttaa kartoittamaan luovaa suorituskykyäsi sekä sen potentiaalia ja häiriötekijöitä. Kaikille avoin ja maksuton kysely tarjoaa paitsi tietoa luovuuden nykytilasta myös vinkkejä luovuuden vahvistamiseen. Saat vastattuasi kysymyksiin erittäin kattavan analyysin omasta luovuudestasi – vastaa kyselyyn!

National survey reveals the current state of creativity

The Creative worklife 2030 -project was divided into three phases, the
first of which explores creativity at the individual level through a survey conducted by Yellow Method. The survey provides respondents with individualised information on creative performance, its potential, and its interferences.

Suomalaisten luovuus on oivaltavuutta ja oppimisen iloa

Kesällä 2022 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan suomalaista työelämää ja luovaa suorituskykyämme vaivaa itsevarmuuden puute. Toisaalta oivaltavuus eli kyky ja halu löytää vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintatapoja on selkeä voimavaramme. Luovan suorituskyvyn taso vaihteli merkittävästi yli 3 000 vastaajan kesken. Lataa ja lue tutkimusraportti!

Katso tapahtumatallenteet luovuudesta