Vastaus aiheeseen on kokemukseni mukaan ”yksinkertainen”.  Palaa ensin ihan perusteisiin. Suurimmassa osassa asiakasorganisaatioissani ongelmat yhteistyössä nimittäin johtuvat yhdestä tai useammasta seuraavista:

  1. Työyhteisössä jäsenten roolit ja toimenkuvat eivät ole selkeät ja läpinäkyvät.
  2. Yksilö ei tule kuulluksi ja nähdyksi, ja muita kunnioittava, empaattinen ja kannustava vuorovaikutus on lapsen kengissä.
  3. Organisaation ja yksilön tavoitteet eivät ole selkeitä ja läpinäkyviä, ja tavoitteiden seuranta on puutteellista.
  4. Ei tehdä päätöksiä eikä viestitä niistä oikea-aikaisesti yhdessä sovitulla tavalla.

Tässä valmennuksessa keskustelemme ensin lyhyesti ja sen jälkeen jaamme toisillemme vinkkejä yllä oleviin liittyen. Pääosan valmennuksesta fokusoimme erityisesti listauksen kohtaan 2.

Kaiken käyttäytymisemme (niin hyvän kuin huonon) taustalla on aina jokin tarve
Tavoitteena on, että valmennukseen osallistujat oivaltavat, miten tärkeää esimiestyössä ja työyhteisön vuorovaikutustilanteissa on erottaa objektiivinen tilanteen havainnointi eri tulkinnoista, ymmärtää ja sanoittaa omia tunteitaan ja tarpeitaan ja tiedostaa toisten tunteet ja tarpeet, koska silloin voimme paremmin ja johtaminen ja esimiestyökin on helpompaa.

Valmennuksessa opettelemme prosessia, jolla tiedostamme tarpeemme ja opimme sanoittamaan niitä rakentavasti. Yritämme päästää irti siitä, että vedämme pikaisia johtopäätöksiä ja tulkitsemme väärin toisen osapuolen sanomista, käytöstä ja toimintaa, mikä johtaa vain huonoon yhteistyöhön ja ristiriitoihin. Sen sijaan opettelemme havainnoimaan objektiivisesti ja kehitämme vuorovaikutustapaa, jolla voimme myös ottaa toisen ihmisen tarpeita huomioon.

NVC eli Nonviolent Communication
Valmennuksessa käytetään NVC:n perusteita (Nonviolent Communication). NVC:tä voidaan myös kutsua empatiakyvyksi vuorovaikutustilanteessa, myötäeläväksi vuorovaikutukseksi tai esimerkiksi rakentavaksi vuorovaikutukseksi.
Koska NVC:n opit soveltuvat mihin tahansa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, saat tästä valmennuksesta mukaasi työkaluja ja oppeja niin työelämään kuin siviilin ihmissuhteisiin.

Valmentajana on työyhteisövalmentaja Mira Silvonen, Coaching LAB
Osallistujien kommentteja Mirasta valmentajana:
”Mira on aito, rehellinen ja helposti lähestyttävä.”
”Johdonmukaisuus, valmennuksen tehtävät ja luento-osuus täydensivät toisiaan erinomaisesti.”
”Paljon käytännön työkaluja, myös sopivasti tilaa keskustelulle. Mira tietää mistä puhuu.”

Aika
Maanantaina 24.8.2020 klo 16.00-18.00

Valmennuksen toteutus
Valmennus toteutetaan Zoom-verkkovalmennuksena. Saat osallistumislinkin ja ohjeet sähköpostiisi noin kaksi päivää ennen valmennusta. Zoom mahdollistaa interaktiivisuuden erilaisin työkaluin kuten pienryhmä- ja parikeskusteluina, livepuheenvuoroin ja äänestyksin.
-> Valmennuksesta ei ole mahdollista saada tallennetta jälkikäteen.

Ilmoittautuminen
Valmennus on maksuton MARKin jäsenille mutta edellyttää ilmoittautumista etukäteen. (Ryhmävalmennuksen arvo on 900 €).
Ilmoittautuminen viimeistään 21.8.2020 mennessä.

MARKin jäseneksi voi liittyä jokainen markkinoinnista ja sen ilmiöistä kiinnostunut – ammattiin katsomatta, uran joka vaiheessa. Liity nyt, niin pääset osallistumaan tapahtumiimme. Tutustu lisää